Szabó Sándor

honlapja

Címlap

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Referenciák

Galéria

Partnerek

 

Korrekt áron, rövid határidővel vállalom

Ingatlan értékbecslés

elkészítését

 

Debrecen –Derecske- Berettyóújfalu-Komádi

Létavértes-Hajdúszoboszló

vonzáskörzetében.

 

Az értékbecslést helyszíni szemle során történő műszaki felmérés, épületszerkezetek beazonosítása, rendelkezésre álló dokumentumok, a piaci viszonyok tanulmányozása és értékelési számítások alapján készítem el.

Az értékbecslés módszere függ az értékelendő ingatlan fajtájától, rendeltetésétől és az országos gazdasági viszonyoktól.

 

Az értékbecslés történhet

·         piaci értékeléssel

·         költségalapú értékeléssel

·         hozamalapú értékeléssel

 

1992.-óta foglalkozom ingatlan értékbecsléssel, jellemzően:

·         lakóingatlan

·         kereskedelmi és vendéglátó üzlet

·         mezőgazdasági létesítmény

·         oktatási-kulturális intézmény

·         egyéb közfunkciójú ingatlan (piac,)

·         termőföld

·         becslésével.

 

Több éven át pénzintézet hivatalos értékbecslőjeként tevékenykedtem.

Vonatkozó jogszabályok:

 

Értékbecslés, közvetítés:

01 Közvetítés értékelés jogi alapjai /1993. évi LXXVIII. törvény
02 Közvetítői értékbecslői követelmények /23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
03 Ingatlan-nyilvántartási Kormányrendelet /373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
04 A pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok
05 Pénzmosás elleni törvény /2007. évi CXXXVI. törvény
06 FVM rendelet - Takarnet /176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
07 KIM rendelet a szakértői díj előlegének összegéről /39/2012. (VIII. 27.)
08 Mintaszabályzat ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők részére

 

Ingatlan:

01 Lakástörvény /1993. évi LXXVIII. törvény
02 Lakástörvény értelmező rendelkezései
03 Lakáscélú állami támogatás Korm. rendelet - 12/2001. (I. 31.)
04 Állami vagyonról szóló törvény /2007. évi CVI. törvény
05 FVM rendelet a telekalakításról 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
06 Jelzálog Törvény /1997. évi XXX. törvény
07 Törvény az ingatlan nyilvántartásról /1997. évi CXLI. törvény
08 FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról
    109/1999. (XII. 29.)
09 Az ingó- és ingatlanértékesítés adózása /1995. évi CXVII. törvény
10 Elővásárlási jog /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
11 Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.
12 Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
    176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
13 PM rendelet a hitelbiztosítéki érték meghatározásáról 25/1997. (VIII. 1.)
14 Ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő szolgáltatási díjak 1996. évi LXXXV.
15 Hagyatéki törvény 2010. évi XXXVIII.
16 Kisajátítási törvény 2007. évi CXXIII.
17 Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról /256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

 

Építésügy:

01 Építési törvény 1997. évi LXXVIII.
02 Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
     456/2015. (XII. 29.)
03 EU rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó feltételek
     megállapításáról
04 OTÉK Kormányrendelet /253/1997. (XII. 20.)
05 OTÉK fogalom meghatározások /1. számú melléklet a rendelethez
06 Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
     312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

 

Illeték:

01 Illetéktörvény /1990. évi XCIII.
02 Az illeték törvény fogalmai
03 Visszterhes vagyonátruházási illeték
04 Illetékmértékek 2014.
05 Öröklési illeték 2015.
06 Ajándékozási illeték 2015.
07 A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2015.
08 Illeték visszatérítés, törlés

 

 

ÁFA:

01 ÁFA törvény 2007. évi CXXVII.
02 Áfa változások 2014.
03 Áfa változások 2015.
04 Áfa változások 2016.

 

SZJA:

01 SZJA törvény 1995. évi CXVII. törvény
02 Személyi jövedelemadó változások 2015.
03 A személyi jövedelemadó törvény változásai 2016.

 

 

Társasház:

01 Társasházi törvény 2003. évi CXXXIII.
02 Rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének
     eljárási szabályairól 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
03 Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2014.
04 Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2015.

 

 

Termőföld:

01 Földtörvény 1994. évi LV.
02 A termőföld védelméről szóló törvény 2007. évi CXXIX.
03 A termőföld hitelbiztosíték módszertana /54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet
03 Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII.
04 Adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére
     vonatkozó szabályok /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
05 A földminősítés részletes szabályai /105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
06 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
     megszüntetésének szabályai /374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

 

 

Agrár:

01 A Magyar Agrár Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
02 Az agrárgazdasági szakértői tevékenység végzéséről
    1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

 

Környezetvédelem:

01 Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény
02 Környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2011. évi LXXXV.
03 Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII.

 

 

TESZOR:

01 Teszor 2015. tartalom
02 Teszor 2015. változáslista
03 Teszor 2008-2015 forditókulcs
04 SZJ-Teszor fordítókulcs