Szabó Sándor

honlapja

Címlap

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Referenciák

Galéria

Partnerek

 

Korrekt áron, rövid határidővel vállalok

Épülettervezést

Debrecen –Derecske- Berettyóújfalu-Komádi

Létavértes-Hajdúszoboszló

vonzáskörzetében.

 

Megrendelőim részére teljes körű szolgáltatást nyújtok.

Vállalom komplett építési engedélyezési és kiviteli tervek, továbbá szakági-gépészeti és elektromos- tervdokumentáció és költségvetés elkészítését.

 

Tervezési szolgáltatásomra szüksége lehet:

·         épület építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, rendeltetésének

megváltoztatása, fennmaradása, bontása, akadálymentesítése

·         építési telek kiválasztása

·         hitelhez, kivitelezéshez, pályázathoz szükséges költségvetés készítése

esetén.

 

Tervezési szolgáltatásom keretében az alábbi eljárásokkal kapcsolatos tervezői feladatok ellátását vállalom:

·         engedélyezési eljárásokban:

-   építési engedélyezési

-   összevont

-   összevont telepítési

-   országos építési követelményektől való eltérés

-   használatbavételi

-   fennmaradási

-   bontási

·         tudomásulvételi eljárásokban

 

Tervezési szolgáltatásom keretében az alábbi rendeltetésű épületek tervezését vállalom:

·         lakó és szállásjellegű

·         tároló

·         állattartó

·         mezőgazdasági előkészítő-feldolgozó

·         üzlet

·         kisipari műhely

·         vegyes rendeltetésű

 

Tervezési szolgáltatásom tartalma:

·         vázlatterv

·         építéshatósági engedélyezési terv

·         árazatlan költségvetés

·         látványterv (igény szerint)

·         szakhatósági egyeztetések (szükség szerint)

·         kiviteli terv

-   árazott költségvetés (igény szerint)

-   tervezői művezetés

-   kérelem ÉTDR elektronikus felületére történő feltöltése, Megrendelői meghatalmazással teljes körű ügyintézés

 

Pályázatok

Vidékfejlesztési gyakorlattal, pályázatírás tevékenység mellett vállalom pályázati követelményeket és Megrendelői igényeket kielégítő, rendeltetésnek megfelelő és azt kifejező, környezetbe illő épületek tervezését.

 

Vonatkozó linkek:

·         Facebook

www.facebook.com/szabosandor01

www.facebook.com/szabosandor.mernok

     ·         Országos Építésügyi Nyilvántartás -OÉNY

  
 
·         Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – ÉTDR

    
·         Építésügyi formanyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok:

·         1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

·         1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

·         1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

·         1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

·         2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

·         253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 

·         54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

·         7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

·         176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

 

·         312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

·         155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 

·         313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

·         266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

·         245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól